Showing 1–40 of 46 results

Sale!

Băng keo & Xốp chống sốc

Băng keo in chữ hàng dễ vỡ

99,000
Sale!

Băng keo & Xốp chống sốc

Băng keo trong 200 yard

25,000

Thùng giấy size từ 16-20cm

Hộp carton 20x20x5cm

3,500

Thùng giấy size trên 30cm

Hộp carton 30 15 10

3,700

Thùng giấy size trên 30cm

Hộp carton 30x20x20cm

5,500

Thùng giấy size trên 30cm

Hộp carton 35x25x15cm

6,100

Thùng giấy size trên 30cm

Hộp carton 35x25x20cm

6,600

Thùng giấy size nhỏ dưới 10cm

Hộp carton 6x6x16cm

2,200

Thùng giấy size nhỏ dưới 10cm

Hộp carton 7x7x17cm

2,100

Thùng giấy size từ 21-25cm

Hộp giấy 25x15x5cm

3,000
Mới

Thùng giấy size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 7x7x27cm

2,300

Thùng giấy gởi hàng Máy Bay

Thùng giấy 60 40 40 cm 5 lớp

35,000
Sale!

Thùng giấy size nhỏ dưới 10cm

Thùng giấy size 10x10x18cm

1,900

Thùng giấy size nhỏ 11-15cm

Thùng giấy size 12x12x12cm

2,500

Thùng giấy size nhỏ 11-15cm

Thùng giấy size 14x5x5cm

1,800

Thùng giấy size nhỏ 11-15cm

Thùng giấy size 15x10x10cm

2,400
Sale!

Thùng giấy size nhỏ 11-15cm

Thùng giấy size 15x7x7cm

1,500

Thùng giấy size nhỏ 11-15cm

Thùng giấy size 18x18x18cm

3,900

Thùng giấy size từ 16-20cm

Thùng giấy size 20x10x10cm

2,600

Thùng giấy size từ 16-20cm

Thùng giấy size 20x10x5cm

2,300

Thùng giấy size từ 16-20cm

Thùng giấy size 20x15x10cm

3,000

Thùng giấy size từ 16-20cm

Thùng giấy size 20x15x15cm

3,500

Thùng giấy size từ 16-20cm

Thùng giấy size 20x15x18cm

3,400

Thùng giấy size từ 16-20cm

Thùng giấy size 20x15x5cm

2,700

Thùng giấy size từ 16-20cm

Thùng giấy size 20x20x15cm

4,000

Thùng giấy size từ 21-25cm

Thùng giấy size 25x10x10cm

2,800

Thùng giấy size từ 21-25cm

Thùng giấy size 25x10x10cm

2,800

Thùng giấy size từ 21-25cm

Thùng giấy size 25x15x10cm

3,300

Thùng giấy size từ 21-25cm

Thùng giấy size 25x15x5cm

3,000

Thùng giấy size từ 21-25cm

Thùng giấy size 25x20x10cm

4,000

Thùng giấy size từ 21-25cm

Thùng giấy size 25x20x15cm

4,900

Thùng giấy size từ 26-30cm

Thùng giấy size 30x10x10cm

3,000

Thùng giấy size từ 26-30cm

Thùng giấy size 30x12x12cm

3,400

Thùng giấy size trên 30cm

Thùng giấy size 30x20x10cm

4,100

Thùng giấy size trên 30cm

Thùng giấy size 30x24x24cm

6,600
Click Gọi ngay 0909065586